You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Update corona maart

Voorlopig beperken onze activiteiten zich tot uitsluitend trainingen (geen wedstrijden). De trainingen mogen doorgaan in bubbels van maximum 10 personen (excl trainer) en er mogen maximum 2 bubbels per terrein gelijktijdig aanwezig zijn.

Het is bovendien nog steeds zo dat kinderen slechts 1 hobby mogen uitoefenen om te voorkomen dat bubbels gemengd worden. Onze jeugdspelers zullen dus niet naar Juventus, én naar de jeugdbeweging, én naar de muziekschool enz. kunnen komen. Gelieve deze maatregel zeer strikt te respecteren!

Gelieve ook nog steeds rekening te houden met de geldende coronamaatregelen. Zo geldt er een mondmaskerplicht op onze accommodatie voor iedereen boven de 12 jaar (ook voor de trainers). Ook de kleedkamers en douches zullen nog steeds op slot blijven.
Voorts roept de stad Dendermonde op om niet te blijven hangen rond de terreinen en om uw bezoek te beperken tot het brengen en/of afhalen van uw kind. 

We zullen er steeds naar streven de trainingen in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen. Gelieve zeker nog eens onderstaande veiligheidsvoorschriften door te nemen zodat we samen het Coronavirus klein krijgen!

 • Laat uw kind thuis als het één van de volgende symptomen heeft:
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, luchtwegenklachten of koorts.
 • Blijf thuis als je rechtstreeks in contact bent geweest met iemand die met het corona virus is besmet.(bevestigd via positieve test)
 • Gelieve bij aankomst en vertrek uw handen te wassen of te ontsmetten.
 • Ouders en spelers vanaf U13 zijn verplicht een mondmasker te dragen op de accommodatie. Gelieve uw zoon of dochter een zakje mee te geven zodat het mondmasker veilig kan opgeborgen worden tijdens de training/wedstrijd.
 • Hou 1,5m afstand van iedere persoon buiten je eigen gezin.
 • De kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk. We vragen dan ook iedereen om volledig aangekleed naar de club te komen.
 • Neem je eigen drinkbidon mee! Voorzie een label met de naam (voornaam + achternaam) van de speler. Wij voorzien flessen water om deze op te vullen indien nodig. Achtergebleven drinkbidons worden in de vuilbak gedeponeerd.
  Mogen we ook uitdrukkelijk vragen de drinkbidon uitsluitend te vullen met water of sportdrank maar zeker niet met frisdrank.
 • Blijf in jullie team-bubbel voor/tijdens/na de trainingen of wedstrijden.
 • Niezen of hoesten doe je in je elleboog. Je mag niet spuwen op het terrein en je raakt je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.

Mocht je positief testen op COVID-19, moet je verplicht het COVID-19 coördinatie team verwittigen, zodat binnen de club verdere maatregelen kunnen genomen worden. Iemand van volgende personen dient gecontacteerd te worden:

Jeugd & Seniors Dames
Tim Leys – 0477/870879 – jeugdalgemeen@kfcjschoonaarde.be
Davy Smetryns – 0488/044607 - jeugdsportief@kfcjschoonaarde.be
Nicholas Lauwerys -0486/189550 - jeugdsportiefbovenbouw@kfcjschoonaarde.be