You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Coronavoorschriften Juventus

Beste ouders, supporters, spelers, medewerkers en sympathisanten,

Covid-19 slaat opnieuw wild om zich heen en alle cijfers gaan de verkeerde richting uit. De afgelopen dagen werden door onze overheid reeds een aantal strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De consequenties en invloed op ons geliefd voetbal was echter vaak onduidelijk en de tegenstrijdige berichten die we hieromtrent ontvingen maakten het er niet eenvoudiger op. We hebben getracht een duidelijk overzicht te creëren van de huidige situatie. Gelieve er echter wel rekening mee te houden dat deze morgen alweer anders kan zijn. We trachten jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte te houden met de meest actuele en correcte informatie.

Seniors & dames

Oefenwedstrijden en tornooien voor onze U21, seniors heren en seniors dames zijn tot en met 25 augustus verboden. De trainingen gaan wel nog steeds door.

Jeugd

Ook hier zijn alle jeugdtornooien afgelast. Onze jeugdteams kunnen wel nog trainen en mogen nog oefenwedstrijden spelen. We houden jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte van geplande oefenwedstrijden. Er mag 1 ouder per speler aanwezig zijn tijdens trainingen en oefenwedstrijden als toeschouwer. De afstandsregels en mondmaskerplicht dienen in acht genomen te worden. Samenscholing van ouders is niet toegelaten, supporters dienen zich over de zijkant van heel het terrein te spreiden wanneer ze een training of wedstrijd volgen. Verder dienen zij ten allen tijde onze maatregelen te volgen! (zie onder)

Jeugdinitiatie: Komende zondag 2 augustus staat onze laatste jeugdinitiatie gepland. Deze zal doorgaan zoals voorzien. Ook hier is slechts 1 ouder per speler toegelaten en dienen de aanwezige ouders verplicht een mondmasker te dragen en zich aan alle veiligheidsvoorschriften te houden (zie onder).

Jeugdstage: Ook deze kan tot op heden nog steeds doorgaan zoals gepland aangezien alle voorgenomen maatregelen zullen gerespecteerd worden.

In verband met de voorschriften omtrent het corona virus willen we uw aandacht vragen om de onderstaande veiligheidsvoorschriften na te leven op de volledige accommodatie van Juventus Schoonaarde.

Gelieve nota te nemen dat deze richtlijnen door de club dagelijks kunnen aangepast worden afhankelijk van de evolutie van het COVID-19 virus in onze regio. Gelieve voor de training/wedstrijd steeds de geüpdatete richtlijnen online op de club website te raadplegen.

 1. Blijf thuis als je één van de volgende symptomen hebt:
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, luchtwegenklachten of koorts.
 2. Blijf thuis als je rechtstreeks in contact bent geweest met iemand die met het corona virus is besmet.(bevestigd via positieve test)
 3. Gelieve bij aankomst en vertrek uw handen te wassen of te ontsmetten.
 4. Hou 1,5m afstand van iedere persoon buiten je eigen gezin.
 5. De kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar voor trainingen jeugd en dames. Thuiswedstrijden voor jeugd en dames is te bekijken in functie van de geldende COVID-19 maatregelen en zal afzonderlijk per wedstrijd bekeken en gecommuniceerd worden. Tijdens trainingen heeft enkel de sportieve staf toegang tot de gangen aan de kleedkamers, kleine kantine en materiaalhok.
 6. Bij oefenwedstrijden jeugd mag er 1 ouder per speler aanwezig zijn als supporter.
 7. De sportkantine is open volgens de regels van de horeca. Bij (oefen)wedstrijden en trainingen kan er iets gedronken worden in de kantine. Houd zeker rekening met de afstandsregels en volg de richtlijnen voor de horeca strikt op. Dat betekent het verplicht dragen van een mondmasker bij het verplaatsen in de kantine (bv. bij binnen- en buitengaan, bij toiletbezoek…), aan tafel consumeren/bestellen en het doorgeven van jullie gegevens op een door de club voorzien document. Het is niet toegelaten om aan de toog te bestellen of rechtstaand te consumeren.
 8. De toiletten in de kantine zijn open, gelieve de handhygiëne toe te passen, ontsmettingsmiddelen zijn beschikbaar.
 9. Op bepaalde plaatsen op de accommodatie geldt een circulatieplan om in en uitgaande stromen aan mensen van elkaar te scheiden. Respecteer de In/Uitgang symbolen en richtingspijlen.
 10. Niezen of hoesten doe je in je elleboog. Je mag niet spuwen op het terrein en je raakt je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 11. Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.
 12. Ouders en spelers vanaf U13 zijn verplicht een mondmasker te dragen op de accommodatie. Onder andere bij het begin en einde van de trainingen kan het druk zijn! Gelieve uw zoon of dochter een zakje mee te geven zodat het mondmasker veilig kan opgeborgen worden tijdens de training.
 13. Mocht je positief testen op COVID-19, moet je verplicht het COVID-19 coördinatie team verwittigen, zodat binnen de club verdere maatregelen kunnen genomen worden. Iemand van volgende personen dient gecontacteerd te worden:

Seniors Heren
Lieven Van Den Abbeele – 0475/451971 - lieven.van.den.abbeele@telenet.be
Hubert Adam – 0474/432665 - hubert.adam@cm.be

Jeugd & Seniors Dames
Tim Leys –0477/870879 – jeugdalgemeen@kfcjschoonaarde.be
Davy Smetryns – 0488/044607 - jeugdsportief@kfcjschoonaarde.be
Nicholas Lauwerys -0486/189550 - jeugdsportiefbovenbouw@kfcjschoonaarde.be

Wat kan je zelf nog doen als speler/ouder?

 1. Elke speler en speelsters (jeugd en seniors) ondergaat bij aankomst een temperatuurtest. Vanaf 37.5 graden wordt er niet deelgenomen aan de sportactiviteit. Gelieve bij voorkeur thuis reeds een temperatuurcontrole te doen en voor ouders vragen we om bij afzetten van kinderen te wachten tot de temperatuur gemeten is en er groen licht is om deel te nemen.
 2. Alle U13-U21 en volwassenen dragen een mondmasker bij het toekomen/vertrekken op de accommodatie. Dit is ook nodig indien er gebruik gemaakt wordt van de toiletten in de kantine.
 3. Er mag 1 ouder per speler tijdens trainingen en oefenwedstrijden buiten aanwezig zijn als toeschouwer. De afstandsregels en mondmaskerplicht dienen in acht genomen te worden. Samenscholing van ouders is niet toegelaten, supporters dienen zich over de zijkant van heel het terrein te spreiden wanneer ze een training of wedstrijd volgen!
 4. Per jeugdteam worden de spelers opgehaald door de coach op de voor hen voorziene plaats op de locatie. Elk jeugdteam heeft zijn eigen ophaal/afhaal locatie.
 5. Spelers mogen max. 10 min voor de training aanwezig zijn.
 6. Kom volledig aangekleed naar de training en zorg dat je alles meehebt zodat je niets moet lenen.
 7. Neem je eigen drinkbidon mee! Voorzie een label met de naam (voornaam + achternaam) van de speler. Wij voorzien flessen water om deze op te vullen indien nodig. Achtergebleven drinkbidons worden in de vuilbak gedeponeerd.
 8. Blijf in jullie team-bubbel voor/tijdens/na de trainingen of wedstrijden.
 9.  Als de spelers deelnamen aan stagedagen buiten de club dient dit verplicht gemeld te worden aan iemand van het Juventus COVID19 team. 
 10. Ontsmet en reinig telkens jouw eigen sportmateriaal.
 11. Laat je kinderen thuis nog naar het toilet gaan en laat ze hun handen met water en zeep wassen!
 12. Wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportclub kunnen reizen, zorg dan dat je als ouder alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt.
 13. Bij vragen voor de jeugdwerking of trainers gelieve een afspraak te maken. Voor deze afspraak wordt u in de kantine uitgenodigd op een overeengekomen moment. Bij die vergadering moet een mondmasker gedragen worden en dient de afstandsregel in acht genomen te worden.
   

Wat doen wij als club, jeugdbestuur en trainers?

 1. Het materiaal zal na elke training ontsmet worden.
 2. Trainers geven training met mondmasker aan van zodra een afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.
 3. Wij zorgen voor voldoende ontsmettingsmiddelen op de club.
 4. Wij trainen in de vaste bubbels per leeftijdscategorie.
 5. Bubbels worden bij vanaf aankomst tot en met ophaal op de club strikt van elkaar gescheiden.
 6. Temperatuurmeting bij aankomst.
 7. De jeugd/dames trainers bezorgen na de training aan Tim, Nicholas en Davy een aanwezigheidslijst van de training. Hetzelfde gebeurt voor de seniors heren door melding aan Lieven en Hubert. Op die manier kan er contact tracing opgestart worden indien er een positief geval gemeld wordt.
 8. Interne vergaderingen of afstemmomenten tussen leden van jeugd en clubwerking worden zo veel mogelijk op afstand gedaan. Als er noodgevallen zijn die niet op afstand kunnen aangepakt worden dan gelden bij een vergadering de afstandsregels en mondmaskerplicht.

Juventus club & Jeugdbestuur