You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

EHBSO

Eerste Hulp bij Sportongevallen

Medische Verantwoordelijke KFC Juventus Schoonaarde :

clubkinesist Lieven Van Den Abbeele 0475 45 19 71

EHBO Medewerkers Jeugdwerking :

Yves Vlaeminck (U12 coach)
Godfried Guldemont (U8 coach)
Danny Droessaert (U21 coach)
Nico Heymans (Jeugdscheids en afgevaardigde U15)

Nuttige contactgegevens:

Spoeddiensten 100 (of 112)
Brandweer 100 (of 112)
Politie 100 (of 112)
Wachtdienst Apothekers: 0900-10 500
Huisartsen: http://www.huisarts.be
Antigifcentrum: 070-245 245
Tandartsen : http://www.mijntandarts.be/
Wachtdienst Tandartsen 0903-399 69

Huisdokters Schoonaarde

Borms Jan Molenkouterstraat 1 052 42 54 84

Ziekenhuizen

AZ Sint-Blasius Kroonveldlaan 50 9200 Dendermonde 052 25 20 11
OLV Ziekenhuis Moorselbaan 164 9300 Aalst 053 72 41 11
ASZ Aalst Merestraat 80 9300 Aalst 053 76 41 11
ASZ Wetteren Wegvoeringsstraat 73 9230 Wetteren 09 368 82 11

ICE-regel[1]

Het ICE principe helpt om:

· verdere beschadiging van de gekwetste weefsels voorkomen;
· de reactie van het lichaam beperken: zwelling beperken, inwendige bloeding beperken en pijnstilling.

De ICE-regel :

ICE : koelen

I staat voor immobilisatie (onbeweeglijk maken)
C staat voor compressie (drukverband)
E staat voor elevatie (hoogstand getroffen lichaamsdeel).

Koel direct gedurende 10-15 minuten op de plaats van het letsel. Maak daarbij gebruik van koud water, een zak met ijsblokjes of een Cold Pack. Pas bij het koelen op voor bevriezing van de huid: leg een doekje tussen de huid en het ijs. Het doekje dat tussen het ijs en de huid wordt aangebracht mag lichtjes worden bevochtigd. Op deze wijze vindt de koudegeleiding doorheen de doek vlotter plaats.

Immobilisatie: hou het lidmaat onbeweeglijk Het gekwetste lichaamsdeel mag in geen geval nog belast worden. Draag of ondersteun het slachtoffer als hij moet verplaatst worden; het gekwetste lichaamsdeel moet zoveel mogelijk onbeweeglijk gehouden worden. Leg een immobiliserend verband aan naargelang de mogelijkheden en de plaats van de kwetsuur.

Compressie: leg een drukverband aan Het aanleggen van een drukverband heeft tot doel de gewrichten te ondersteunen en te immobiliseren of de zwelling te beperken. Gebruik een elastische zwachtel en verbind het getroffen lichaamsdeel volledig. Controleer of het drukverband niet te strak zit.

Elevatie: laat het lidmaat in hoogstand rusten Elevatie of hoogstand wil zeggen dat men het getroffen lidmaat ondersteunt zodat het hoger komt. Met hoogstand bedoelen we alleszins hoger dan horizontaal, liefst boven harthoogte. Het doel van de hoogstand is de bloedtoevoer in het getroffen lichaamsdeel te verminderen en de bloedafvoer te vermeerderen. Daardoor kan de zwelling gemakkelijker wegtrekken.

Stop zeker met sportbeoefening en raadpleeg een arts als:

° de pijn niet weggaat na eerstehulpverlening naast het veld;
° het geblesseerde lichaamsdeel direct opzwelt;
° men iets heeft horen knappen of kraken;
° de vorm/stand heel duidelijk afwijkt;
° de sporter het geblesseerde lichaamsdeel niet kan steunen, of niet kan gebruiken, zelfs niet na eerstehulpverlening op het veld.

[1] Bron : http://www.cjsm.vlaanderen.be/gezondsporten/ehbso