You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Beleidsvisie jeugd

Algemene beleidsvisie KFC Juventus Schoonaarde

KFC Juventus Schoonaarde wil elk kind (zowel jongens als meisjes) de kans geven om op een plezierige en pedagogisch verantwoorde manier kennis te maken met de voetbalsport ongeacht zijn of haar kwaliteiten. Hierbij beoogt de club zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding te laten doorstromen tot het 1ste elftal en/of clubwerking. Juventus wenst garant te staan voor plezier op en naast het veld. De club wil zich ook profileren op sociaal-maatschappelijk vlak door samen met andere verenigingen actief deel te nemen aan het Schoonaardse verenigingsleven.

Deze beleidsvisie steunt op volgende vier jeugdpijlers :

 • Gewestelijk jeugdvoetbal:
 • Pedagogisch
 • Fun
 • Continuïteit

Missie Jeugdwerking Juventus

De jeugdwerking ondersteunt bovengenoemde beleidsvisie door volgende missie na te streven :

We geven onze jeugdspelers de mogelijkheid om op een positieve, gezonde manier aan vrijetijdsbesteding te doen door een kwalitatieve gewestelijke voetbalopleiding aan te bieden, waar de spelertjes plezier beleven aan het voetballen en de mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen. Door bij onze sportvereniging te spelen kunnen de spelertjes zich mentaal en fysiek verder ontwikkelen en zich betrokken voelen bij onze vereniging, zodat hij/zij op een latere leeftijd een plaats blijft behouden als speler of medewerker binnen onze club.

We zoeken doelgericht trainers die de visie van de club onderschrijven. Een trainersdiploma is daarbij niet de eerste vereiste. We willen vooral trainers die met hun enthousiasme spelers kunnen motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Trainers werken in een sfeer van wederzijds respect samen met spelers, ouders, supporters en clubverantwoordelijken. Door het regelmatig aanbieden van formafoots en interne opleidingen proberen we de trainer in zijn/haar dagdagelijkse trainersjob te begeleiden en professionaliseren. De club komt bovendien financieel tussenbeide als een trainer een trainerscursus van Voetbal Vlaanderen wil volgen.

De TVJO’s zien er op toe dat de visie van de club optimaal opgevolgd wordt. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor spelers, ouders en trainers bij vragen of problemen.

Panathlon verklaring - Ethiek in jeugdsport

Zoals elke voetbalclub heeft ook Juventus de plicht als jeugdwerking om zijn beleid te bepalen in functie van de panathlon verklaring. Dit document legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Meer informatie via  PanahtlonVlaanderen