You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Beleidsvisie jeugd

Missie jeugdwerking

We geven onze jeugdspelers de mogelijkheid om op een positieve, gezonde manier aan vrijetijdsbesteding te doen door een kwalitatieve voetbalopleiding aan te bieden, waar de spelertjes plezier beleven aan het voetballen en de mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen. Door bij onze sportvereniging te spelen kunnen de spelertjes zich mentaal en fysiek verder ontwikkelen en zich betrokken voelen bij onze vereniging, zodat hij op een latere leeftijd een plaats blijft behouden als speler of medewerker binnen onze club.

Doelstellingen

 • Sportieve en sociale vaardigheden delen met respect voor elkaar, de tegenstander, scheidsrechters en begeleiders.
 • Zo veel mogelijk kinderen uit de streek de kans geven om te voetballen.
 • Kinderen en jongeren, door aan sport te doen, zich mentaal & fysiek laten ontwikkelen.
 • Zich gewaardeerd en betrokken voelen bij de club KFCJ Schoonaarde
 • Een gezonde en stabiele vereniging uitbouwen.

Panathlon verklaring - Ethiek in jeugdsport

Zoals elke voetbalclub heeft ook Juventus de plicht als jeugdwerking om zijn beleid te bepalen in functie van de panathlon verklaring. Dit document legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Meer informatie via  PanahtlonVlaanderen