You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Beleidsvisie jeugd

Algemene beleidsvisie KFC Juventus Schoonaarde

KFC Juventus Schoonaarde wil elk kind (zowel jongens als meisjes) de kans geven om op een plezierige en pedagogisch verantwoorde manier kennis te maken met de voetbalsport ongeacht zijn of haar kwaliteiten. Hierbij beoogt de club zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding te laten doorstromen tot het 1ste elftal en/of clubwerking. Juventus wenst garant te staan voor plezier op en naast het veld. De club wil zich ook profileren op sociaal-maatschappelijk vlak door samen met andere verenigingen actief deel te nemen aan het Schoonaardse verenigingsleven.

Deze beleidsvisie steunt op volgende vier jeugdpijlers :

 • Gewestelijk jeugdvoetbal: De club biedt gewestelijk voetbal aan om elk kind ongeacht zijn kwaliteiten zo goed mogelijk op te leiden
 • Pedagogisch: We spelen als jeugdclub een rol in de ontwikkeling van onze leden. Onze spelertjes leren we fungeren binnen een groep. Hierbij dragen we fairplay, respect en sportiviteit hoog in het vaandel.
 • Fun: We bieden onze leden de mogelijkheid om zich mentaal en fysiek verder te ontwikkelen op een positieve, plezierige manier. Dit alles gebeurt binnen de familiale sfeer van onze club.
 • Continuïteit: De jeugd is de toekomst van onze club. We wensen onze jeugdspelers te laten doorgroeien binnen de club, als speler maar ook als medewerker en lid van de Juventus-familie

Missie Jeugdwerking Juventus

De jeugdwerking ondersteunt bovengenoemde beleidsvisie door volgende missie na te streven :

We geven onze jeugdspelers de mogelijkheid om op een positieve, gezonde manier aan vrijetijdsbesteding te doen door een kwalitatieve gewestelijke voetbalopleiding aan te bieden, waar de spelertjes plezier beleven aan het voetballen en de mogelijkheden krijgen om hun eigen voetbaltop te halen. Door bij onze sportvereniging te spelen kunnen de spelertjes zich mentaal en fysiek verder ontwikkelen en zich betrokken voelen bij onze vereniging, zodat hij/zij op een latere leeftijd een plaats blijft behouden als speler of medewerker binnen onze club.

De jeugdwerking kan zijn missie pas realiseren als deze ondersteund wordt door een sportieve visie in functie van de doelstellingen van de club. Volgende visietekst voor de periode 2020-2023 vat samen hoe de sportieve jeugdopleiding Juventus haar objectieven kan laten waarmaken.

Sportieve Jeugdvisie 2020-2023

KFC Juventus Schoonaarde wil in de regio Dendermonde-Aalst een club zijn waarin eigen jeugdspelers de kans krijgen een opleiding te genieten die hen de mogelijkheid biedt hun vaardigheden binnen het gewestelijk voetbal op een zo hoog mogelijk niveau te ontwikkelen. Eigen opgeleide jeugdspelers vormen immers meer en meer de toekomst van onze club.

Onze ambitie is om te trachten een hoogstaande jeugdopleiding op gewestelijk niveau aan te bieden als referentie binnen de regio. Daarin ligt de focus op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van elke jeugdspeler. De jeugdopleiding moet trachten het volle voetbalpotentieel van de jeugdspeler tot uiting te laten komen. Dit doen we op een constructieve en gefaseerde manier, door stap voor stap te bouwen aan de ontwikkeling van de jonge voetballer. Deze opleiding heeft niets met resultaatvoetbal te maken, maar met het individueel beter maken van de speler om daarna de individuele vaardigheden/capaciteiten te combineren in een sterk collectief gebeuren zoals de teamwedstrijden.

Voor onze wedstrijdvisie streven wij naar creatief, attractief aanvallend voetbal met lef en technisch vermogen. Ons voetbal wordt gekenmerkt door een technische verzorgde opbouw van achteruit waarbij een mooie balans aan creativiteit, inzicht en combinatievoetbal nodig is. Dit steeds met totale overgave in een goede mix van FUN en beleving.

Om tot dit type voetbal te komen, benaderen wij ons jeugdvoetbal als een individuele sport met een collectief karakter, waar de aandacht op de individuele ontwikkeling van onze jeugdspeler van primordiaal belang is. Deze benadering wordt gedragen in alle geledingen binnen onze club. Onze ultieme ambitie is jeugdspelers op zo’n hoog mogelijk niveau op te leiden om zo stapsgewijs de overstap naar ons eerste elftal en andere senior teams mogelijk te maken. De individuele ontwikkeling van iedere speler wordt gedurende gans de opleiding opgevolgd. Twee keer per seizoen wordt dit via een informatieve spelersevaluatie met de speler en/of ouders besproken.

We willen iedere jeugdspeler voldoende kansen bieden d.m.v. een kwaliteitsvolle, sportieve en pedagogische opleiding binnen het kader van een sociaal geëngageerde club. We willen alle jeugdspelers de kans bieden om zich maximaal te ontwikkelen en maximale speelkansen te krijgen.

Om dat mogelijk te maken opteren we om bij grote spelersgroepen vanaf 8vs8 met twee gewestelijke niveaus te werken in competitie. Dat geldt enkel indien de kern voldoende groot is om twee teams in competitie te brengen. Op deze manier kan ieder kind zich op zijn/haar tempo ontwikkelen. De trainers zullen samen met de TVJO’s een paar keer per jaar hun groep evalueren in functie van eventuele verschuivingen van spelertjes. We delen per leeftijdscategorie de ploegen in 2 niveaus in: Niveau 1 of 1/2 voor ploeg wit en Niveau 2 of 2/3 voor ploeg blauw. Voor de ploegen die 8v8 spelen zijn de trainingen met beide groepen samen. Wel worden er voldoende gedifferentieerde oefeningen ingelast zodat ook dan spelers op hun niveau kunnen trainen. Vanaf 11v11 trainen de ploegen hoofdzakelijk apart, maar wel op het zelfde moment. Op deze manier blijft dit ook één grote spelersgroep waarbij de trainers de mogelijkheid hebben om op geregelde tijdstippen toch de hele groep samen oefenstof aan te bieden.

We zoeken doelgericht trainers die de visie van de club onderschrijven. Een trainersdiploma is daarbij niet de eerste vereiste. We willen vooral trainers die met hun enthousiasme spelers kunnen motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Trainers werken in een sfeer van wederzijds respect samen met spelers, ouders, supporters en clubverantwoordelijken. Door het regelmatig aanbieden van formafoots en interne opleidingen proberen we de trainer in zijn/haar dagdagelijkse trainersjob te begeleiden en professionaliseren. De club komt bovendien financieel tussenbeide als een trainer een trainerscursus van Voetbal Vlaanderen wil volgen.

De jeugdvoorzitter en TVJO’s zien er op toe dat de visie van de club optimaal opgevolgd wordt. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor spelers, ouders en trainers bij vragen of problemen.

Panathlon verklaring - Ethiek in jeugdsport

Zoals elke voetbalclub heeft ook Juventus de plicht als jeugdwerking om zijn beleid te bepalen in functie van de panathlon verklaring. Dit document legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Meer informatie via  PanahtlonVlaanderen