You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Clubcharter seniors

Intern reglement seniors heren KFC Juventus Schoonaarde

KFC Juventus Schoonaarde telt momenteel 300 leden. Om alles in goede banen te leiden en om de naam Juventus met waardigheid te dragen zijn er zowel op sportief als extrasportief vlak enkele afspraken nodig.

De gedragcode omvat o.a. :

 • Elke speler dient zich waardig te gedragen zowel op als naast het veld.
 • Heb respect voor uw medespelers , uw tegenstanders , de supporters en de scheids- en lijnrechters.
 • KFC Juventus Schoonaarde verwacht van elke speler de deelname aan de trainingen en een totale inzet tijdens wedstrijden.
 • Iedere speler mag gebruik maken van de het materiaal en de infrastructuur van onze club. Koester het zodat de andere ploegen het ook kunnen gebruiken.
 • Indien er (trainings)materiaal stuk is of verloren gaat verwittig onmiddellijk de verantwoordelijke persoon.
 • Elke speler brengt zijn identiteitsbewijs en persoonlijk materiaal mee bij wedstrijden.
 • Het ontbreken ervan wordt beboet.
 • Voor en na de wedstrijden dragen de spelers hun uitgangstenue , dat ze voor het seizoen mochten ontvangen.
 • Tijdens de opwarming dragen de spelers allen hetzelfde T-shirt , ook behorende tot het basispakket.
 • Draag zorg voor je persoonlijke kledij. Kenteken ze desnoods zodat ze bij verlies weer bij de juiste persoon terecht komt.
 • Laat waardevolle dingen zoals horloges , GSM , ringen worden zoveel mogelijk thuis. Tijdens de matchen wordt de deur wel afgesloten maar verlies of diefstal is niet uit te sluiten. De club is hiervoor niet verantwoordelijk.
 • Geef waardevolle voorwerpen steeds in bewaring bij de verantwoordelijke trainer of afgevaardigde.
 • Na elke wedstrijd dienen de truitjes , broekjes en kousen op een ordentelijke manier weer in de mand gedeponeerd te worden.
 • Na elke wedstrijd wordt de kleedkamer in orde achtergelaten : lege flessen e.d. in de vuilbak.
 • Bij elke uitwedstrijd van het eerste elftal wordt verzameld aan het clublokaal “De Mosput” op het afgesproken uur , door de trainers medegedeeld.
 • Indien de verplaatsing gebeurt met de autocar geldt dit voor iedere speler.
 • Na de wedstrijd wordt van elke speler verwacht dat hij terugkeert naar het lokaal.
 • Op te laat komen staat een boete.
 • Elke speler die door ongeoorloofd gedrag een gele of rode kaart oploopt wordt bedacht met een boete.
 • Na elke thuiswedstrijd zijn er boterhammen voorzien voor de spelers. Deze dienen IN GROEP te worden genuttigd.
 • De spelers dienen zich na de boterhammen tussen de supporters te begeven om na te kaarten over de wedstrijd , ongeacht het resultaat.
 • Aan de ingang van de kleedkamers staan borstels om de schoenen te reinigen. Gebruik deze. Onze kuisploeg zal u dankbaar zijn.
 • Alle selecties gebeuren door de trainersstaf. Elke speler kan/mag bij een niet-selectie een onderhoud aanvragen bij de trainersstaf , waarbij hem de nodige uitleg zal verschaft worden.
 • Elke speler engageert zich om deel te nemen aan de extrasportieve evenementen die de club organiseert zoals eetfestijnen , Juventusfeesten , kerstverkoop enz.
 • Elke speler stelt zich een drietal keer per jaar ter beschikking voor het onderhoud van het kerkhof. Dit gaat door op vrijdagavond of zaterdagvoormiddag. Iedereen kiest de dag dat hem het beste past.
 • FC Juventus beschikt over een clubkinesist. Elke speler van het eerste elftal of de beloften moeten zich bij kwetsuur laten behandelen door de clubkinesist.
 • Boetes : Te laat aanwezig op de wedstrijd (afgesproken uur niet respecteren) : 5 €
Kledij niet in orde (training + polo , wedstrijdtraining , donkerblauwe T-shirt , kousen) :2, 5 €

Gebruik GSM : 2,5 €

“Gevraagde” gele of rode kaart : 2,5 €

Trainer niet verwittigen bij afwezigheid op training (ten laatste 19.15) : 2,5 €

 • Door de ontvangst van dit document verklaart de speler zich akkoord met bovenvermelde punten.
 • Inbreuken op deze regels kunnen behalve boetes leiden tot waarschuwing en/of sanctie.