You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Clubcharter Jeugd

Juventus Charter Ouders en jeugdspelers

In het Mission Stagement beklemtoont KFC Juventus Schoonaarde de belangrijkste aandachtspunten binnen haar beleid.

Deze clubvisie vertaalt zich ook in de visie van de jeugdwerking.

Om deze beleidsvisie te garanderen is dit charter opgemaakt om vanuit de clubwerking samen met jeugdspeler en ouders deze doelstelling waar te kunnen maken.

1. Engagement Ouders

De kinderen steunen en aanmoedigen tijdens hun wedstrijden. Moedig je kind aan altijd zijn best te doen en dit op een sportieve manier! Stimuleer je kind zich aan de regels van het spel te houden. Draag de “Fair-play” hoog in het vaandel. Steun je kind bij tegenslagen en relativeer goede prestaties.

Wij eisen een sportief gedrag van onze spelers, trainers en ploegbegeleiders. Ook ouders hebben een voorbeeldfunctie. Ontoelaatbare uitlatingen richting tegenstrever en/of scheidsrechter moeten vermeden worden. Indien de scheidsrechter een verslag opmaakt, met geldboete als gevolg, dan zal de club dit op de bewuste ouder(s) verhalen.

Ouders mogen enthousiaste supporters zijn maar geen coach. Enkel de trainer geeft aanwijzingen in de wedstrijd. Laat de coaching over aan de trainer. Gelieve je niet te mengen bij opstelling, speelwijze en coaching. Anders weten de spelers niet meer waar ze aan toe zijn. De ouders mogen het terrein tijdens wedstrijden niet betreden. Als je het niet eens bent met de mening van de trainer, praat er dan over met hem/haar onder vier ogen. Dit gebeurt niet aan de toog. Je spreekt met de trainer een voor beide partijen geschikt moment af. Op vraag kan dit in het bijzijn van de TVJO.

Zorg ervoor dat uw kind altijd op tijd is, zowel op training als op de wedstrijd.

Bij afwezigheden worden de gedragsrichtlijnen uit hoofdstuk 3 in dit charter gerespecteerd.

Zorg ervoor dat alle sportkledij van uw kind gemerkt wordt, zo wordt het verlies tot een minimum beperkt. Alle spelers dienen in de clubtraining naar de wedstrijd te komen.

Douchen na training en wedstrijd wordt omwille van hygiëne ten strengste aangeraden. Voor U6 en U7: mogen de ouders aanwezig zijn in de kleedkamer. Voor U8 mogen de ouders aanwezig zijn tot nieuwjaar, daarna niet meer. Vanaf U9: geen ouders meer in de kleedkamer, alleen nog trainer en ploegbegeleider.

Zorg ervoor dat je kind kan terugvallen op thuis. Zorg ervoor dat ze voldoende rust hebben en een gezonde voeding krijgen.

Zorg ervoor dat je kind waardevolle voorwerpen thuislaat, de club is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen ervan.

Steun Juventus in de mate van het mogelijke. Neem deel aan de jaarlijkse activiteiten zoals onze eetfestijnen, nieuwjaarshappening, juventusfeesten, eindeseizoenbarbecue, … Dankzij jullie steun kunnen we de werking van de club garanderen en optimaliseren.

Bij kwetsuur op training of wedstrijd wordt de administratieve procedure gevolgd zoals deze vermeld staat op de clubwebsite. Je vraagt aan de trainer of afgevaardigde een formulier ‘aangifte van ongeval’ of je download dit document van de Juventus website. Dit laat je door de behandelende geneesheer invullen, daarna bezorg je dit formulier aan onze gerechtigd correspondent (enkel aan hem en niet aan andere clubmedewerkers !).

In de gehele accommodatie worden geen blikjes, glas, enz.. op de grond gegooid en er wordt niks beschadigd. Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie of de voertuigen op de parking of de locaties waar onze club verantwoordelijkheid draagt, kunnen via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade. Kinderen die na de wedstrijd willen voetballen/spelen kunnen dit doen op het B terrein. (Niet op het A-terrein, parking of zittribune !)

Wie kinderen vervoert naar een training of een wedstrijd neemt alle voorzorgen om dit veilig te doen en zorgt in het bijzonder dat ze de gordel dragen. Iedereen draagt een gordel op de correcte manier en er zit 1 persoon per zitplaats. Matig alcoholverbruik als er kinderen worden vervoerd.

Ouders volgen de richtlijnen voor communicatie via sociale media verduidelijkt in hoofdstukje 4 van dit charter.

Meningsverschillen worden niet via sociale media, aan de toog of in het openbaar besproken. Hoofdstukje 5 van dit charter geeft aan hoe correct omgegaan dient te worden in het geval er opmerkingen zijn.

De planning van competitiewedstrijden is online beschikbaar via de voetbalbond (site en app). De planning van trainingen, tornooien, vriendschappelijke wedstrijden, competitiewedstrijden en extra-sportieve activiteiten is beschikbaar via de online clubkalender van Juventus (teamup site en teamup app). Bij twijfel over planning van trainingen, wedstrijden en tornooien gelieve steeds de trainer te contacteren. Alle informatie rond planning via de trainer heeft prioriteit op wat er digitaal raadpleegbaar is.

Ouders respecteren de beslissingen rond afgelastingen van de thuisploeg, scheidsrechters en voetbalbond om wegens staat van het terrein en/of weersomstandigheden wedstrijden af te gelasten.

2. Engagement Spelers

Wij eisen een sportief gedrag van onze spelers. Een negatieve houding ten opzichte van een scheidsrechter, hoe fout hij ook was, is niet toegelaten. Een speler die foutief gedrag vertoont tegen een scheidsrechter moet direct worden vervangen.

Afwezigheid op trainingen wordt gemeld aan de trainer.

Iedereen is voor wedstrijden aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip en de afgesproken plaats, in de officiële clubtraining van dit seizoen. Spelers die te laat arriveren voor verzameling bij een wedstrijd zonder verwittigen, starten automatisch op de bank en spelen slechts ½ van de wedstrijd. Alle spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer het signaal geeft om in groep naar het veld te gaan.

Bij afwezigheden volg de richtlijnen uit hoofdstuk 3 in dit charter.

De kleedkamers worden na de training en wedstrijden binnen het half uur verlaten. Vooraleer de kleedkamers op Juventus betreden worden, dienen de schoenen gereinigd te worden met behulp van de daarvoor voorziene borstels. Na de wedstrijd wordt de kleedkamer binnen het half uur leeg en proper achtergelaten. Ook op verplaatsing bij een andere club!

Douchen na training en wedstrijd wordt sterk aangeraden.

In de gehele accommodatie worden geen blikjes, glas, enz.. op de grond gegooid en er wordt niks beschadigd. Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie of de voertuigen op de parking of de locaties waar onze club verantwoordelijkheid draagt kunnen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

Vanaf U15 betrekken we onze spelers actief bij onze jeugdactiviteiten. We rekenen op hun engagement naar de jeugdwerking toe.

3. Omgaan met afwezigheden

Voetbal is een teamsport en elke speler/ouder heeft zijn verantwoordelijkheid naar de rest van het team. Gelieve afwezigheid daarom in alle gevallen zo snel mogelijk te melden.

Gelieve bij afwezigheid de trainer op tijd te informeren. Dit geldt voor alle trainingen en wedstrijden.

Voor trainingen is het belangrijk dat de trainer informatie heeft over het aanwezige aantal spelers om zijn training zo optimaal mogelijk voor te bereiden en uit te voeren.

Voor wedstrijden is het belangrijk om tijdig voldoende informatie te hebben over de beschikbaarheid van spelers. Gelieve zo snel mogelijk te laten weten wanneer er een wedstrijddag is waarop er niet kan meegespeeld worden. Op die manier kunnen we als club organiseren dat we voldoende spelers hebben om de wedstrijden te laten doorgaan. Forfaits leveren de club ook een aanzienlijke geldboete op. Wat echter nog belangrijker is dat de rest van het team teleurgesteld wordt wanneer er door forfait niet kan gespeeld worden. Straf als ouders je kind nooit door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Je straft niet alleen uw kind maar alle medespelers.

Studies hebben steeds voorrang op voetbal. We raden echter aan tijdens studieperiodes tijd vrij te maken voor sportbeoefening. Sporten bevordert het leren namelijk op drie manieren. Het zorgt er allereerst voor dat je alerter en gemotiveerder bent doordat je meer energie hebt na het sporten (al voelt dat niet altijd zo). Daarnaast is het ook makkelijker om nieuwe informatie te verwerken en wordt het opslaan en herhalen van informatie vergemakkelijkt.

De club organiseert jaarlijks een voetbaltornooi in het 1 mei weekend wat een enorme inkomstenbron voor de jeugdwerking betekent. Als tegenprestatie gaan we als club ook op bezoek naar andere tornooien. Juventus engageert zich om voldoende ruim op voorhand de tornooiplanning te maken zodat deze kan afgestemd worden met de beschikbaarheid van spelers. Gelieve als ouders/speler daarom op het moment van een mogelijke tornooi-inschrijving correcte informatie te verschaffen aan de trainers over aanwezigheden. Dit voorkomt dat we inschrijven op tornooien waar we wegens afwezigheid (familiefeesten bijvoorbeeld) niet met voldoende spelers zijn. Laattijdige afgelasting heeft een hoge forfait boete tot gevolg, maar ook teleurgestelde spelers (zowel van ons als van alle deelnemende clubs) en is ook een ramp voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie van het jeugdtornooi.

Voorwaarde om voldoene speelgelegenheid te krijgen is aanwezigheid op trainingen. Bij het maken van de wedstrijdselectie wordt er rekening gehouden met aanwezigheid en inzet/gedrag op training

Onderstaande afspreken rond speelgelegenheid gelden tijdens wedstrijden voor al de jeugdcategorieën indien de speler geselecteerd wordt.

  • wie tweemaal traint speelt minimum ½ en, indien mogelijk, meer dan de helft van de wedstrijd
  • wie éénmaal traint speelt minimum ½ van de wedstrijd
  • wie niet getraind heeft, kan (indien de selectie het toelaat) ½ van de wedstrijd spelen

In uitzonderlijke gevallen en tijdens de examenperiode kan iedere individuele trainer van deze regels afwijken. Spreek als ouder en/of speler zeker de TVJO aan indien je vragen hebt bij de toepassing van deze regels.

4. Richtlijnen gebruik sociale media

Facebook en whatsapp kan gebruikt worden om communicatie te vereenvoudigen. Facebook groepen, pagina’s en posts kunnen gebruikt worden voor het posten van foto’s.

Algemene (planning trainingen, wedstrijden en evenementen) worden gecommuniceerd via Twizzit.  Het officieel communicatiemedium is Twizzit, elk lid is verplicht te werken met deze applicatie.

Facebook , whatsapp en Twizzit worden nooit gebruikt voor opmerkingen/commentaren op spelers, jeugdmedewerkers, supporters, scheidsrechters of een clubwerking. Dit geldt zowel richting Juventus als richting andere clubs.

Vanuit de jeugdwerking kunnen enkel de leden van het communicatieteam officiële communicatie doen via Twizzit, facebook of mail. De Juventus club -en jeugdwerking distantieert zich van alle communicatie die niet door zijn communicatiemedewerkers gebeurt.

5. Omgaan met meningsverschillen

Als hoofdregel geldt dat meningsverschillen niet in het openbaar (bijvoorbeeld in de kantine of via sociale media) besproken worden maar onder vier ogen.

Opmerkingen op sportief vlak.

Klachten van spelers of ouders mogen niet tijdens of na de wedstrijden/trainingen in volle emotie besproken worden met de trainer.

Als er opmerkingen zijn over de sportieve gang van zaken kunnen deze op een nuchtere manier besproken worden. Hierbij kan er een afspraak gemaakt worden met de trainer om eens onder vier ogen samen te zitten. Aan dit gesprek kan ook iemand van de jeugd coördinatoren deelnemen indien nodig.

Indien er verdere gesprekken nodig zijn, dan kan een gesprek zich aandienen waarbij naast de jeugdcoördinator ook de algemene jeugdmanager of iemand van het clubbestuur aanwezig is.

Opmerkingen op extra-sportief vlak.

Dergelijke opmerkingen/klachten worden niet besproken met trainer, afgevaardigde of jeugd coördinatoren.

Dit wordt gemeld bij de algemene jeugdmanager of de extra sportieve manager. Beide personen gaan dan samen een afspraak maken voor een gesprek.

Indien er verdere gesprekken nodig zijn, dan kan een gesprek zich aandienen waarbij naast het jeugdbestuur ook iemand van het clubbestuur aanwezig is.

De ombudspersonen in de clubwerking staan ter beschikking indien er opmerkingen zijn rond sociale problemen (bijvoorbeeld pesten, racisme).

6. Gedragsregels

Roken: De gebouwen van Juventus zijn ROOKVRIJ! Voor en tijdens de trainingen of wedstrijden roken ouders niet in het bijzijn van spelers. De oudere Jeugdspelers roken niet tijdens hun sportbeoefening.

Stimulerende middelen (doping): Het nuttigen van stimulerende middelen is ten strengste verboden.

Alcohol: Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden drinken spelers geen alcoholhoudende dranken. (Alcohol verboden aan min 16-jarigen)

Drugs: Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs is ten strengste verboden, voor ouders en spelers. Het dealen of ter beschikking stellen van drugs aan derden wordt gemeld aan de politie.

Diefstal: Waardevolle spullen niet achterlaten in de kleedkamer. De club is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal. Diefstal wordt niet getolereerd. Bij diefstal wordt de politie gewaarschuwd.

Gedrag: Ouders en spelers mogen niet door agressief gedrag en obscene taal spelers, scheidsrechter en jeugdmedewerkers kwetsen. Een speler die foutief gedrag vertoont tijdens een wedstrijd kan vervangen worden door de trainer. Bij agressief gedrag kan de club de politie inschakelen

Pestgedrag: Pestgedrag of uitlachen wordt niet getolereerd.

Respect: Toon respect voor ieders handicap, huidkleur, ras of religie! Racisme wordt niet getolereerd.

7. Respecteren inhoud charter

Charter opgesteld door club en jeugdwerking voor seizoen 2019-2020.

Dit charter moet erop toezien dat de club samen met de ouders en spelers samen er een sportief en leuk seizoen van maken. Bij overtreding van de gedragsregels uit dit charter kan het hoofdbestuur contact opnemen met de ouders om dit te bespreken, wat tot een sanctie kan leiden.

Juventus Clubwerking  & Juventus Jeugdwerking

Johan Van Der Putten, voorzitter      Tim Leys, Algemeen jeugdmanager