You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

(Kunst)Grasreglement

Gebruiks- en gedragsregels (kunst-)grasterrein KFC Juventus Schoonaarde
 

 1. De terreinen zijn enkel toegankelijk voor aangesloten leden en de leden van tegenstanders (geregistreerd KBVB) van KFC Juventus Schoonaarde.
   
 2. Het kunstgrasterrein is enkel toegankelijk binnen de voorziene wedstrijd- en trainingsuren van de club.
   
 3. Het kunstgrasterrein mag alleen worden betreden met schoon, aangepast schoeisel. Het betreden van het terrein met klassieke voetbalschoenen (met ijzeren noppen) is absoluut verboden.
  Volgend schoeisel is toegelaten
   
 4. Voor het betreden van het veld is er een controle van schoenen door trainer, coördinator of bestuurslid en indien ze vuil zijn, kan de toegang ontzegd worden.
   
 5. We raden omwille van punt 3 en 4 iedere speler aan om twee paar schoenen te voorzien, 1 paar schoenen voor veldtrainingen/wedstrijden op natuurgras en 1 paar voor veldtrainingen/wedstrijden op het kunstgras. Toegang tot het kunstgrasveld met vuil ongepast schoeisel wordt geweigerd.
   
 6. Toeschouwers blijven ten allen tijde buiten de voorziene omheining. Binnen de omheining is enkel de aanwezigheid van de spelers, de opleiders, de officiële ploegverantwoordelijken en de arbitrage toegestaan.
   
 7. Huisdieren blijven ten allen tijde buiten de voorziene omheining en in het gezelschap van hun baasje.
   
 8. Het terrein kan men enkel betreden via de toegangspoorten. Deze dienen steeds gesloten te worden. Het klimmen over de omheining is verboden.
   
 9. Het is verboden om glaswerk, scherpe voorwerpen (schaar, paraplu, mes,…), kauwgom, rookwaren en ontvlambare objecten mee te nemen op en rond de terreinen.
   
 10. Het is verboden onmiddellijk na een training op natuurgras door te lopen op het kunstgras. Men moet eerst het schoeisel aanpassen en/of reinigen.
   
 11. Het inslaan van pinnen, vast bevestigen van objecten of aanbrengen van verfaanduidingen is verboden.
   
 12. Op het kunstgras kunnen enkel specifiek aangeduide trainingsobjecten gebruikt worden. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid dat deze steeds rein en vrij van oneffenheden zijn. Het gebruik van foutief materiaal of het foutief gebruik van materiaal wordt niet getolereerd.
   
 13. Alle afval wordt in de daarvoor bestemde vuilbakken gedeponeerd.
   
 14. Bij het verplaatsen van doelen en andere trainingsobjecten dient men deze op te tillen. Het slepen van deze materialen is uitdrukkelijk verboden.
   
 15. Alle trainingsobjecten dienen, na gebruik, van het terrein te worden gehaald en op de aangeduide plaats (materiaalhok, container,…) te worden neergezet.
   
 16. De trainer/afgevaardigden van elk team is verantwoordelijk voor het materiaal. Het achterblijven van materiaal zal steeds op de laatst trainende ploeg worden verhaald.
   
 17. Bij het verlaten van het kunstgrasterrein steeds het schoeisel en kledij goed afborstelen/uitschudden om het verspreiden van rubberkorrels tegen te gaan.
   
 18. Eventuele schade zal op de veroorzaker verhaald worden.
   
 19. Behandel de terreinen met het nodige respect en zorg er samen voor dat de terreinen ook voor de komende jaren nog meegaan.
   
 20. Het kunstgras is niet toegankelijk wanneer:
 • Er sneeuw op de mat ligt
 • Ijzelvorming optreedt
 • Bij temperaturen lager dan -8°C
 • Bij inzetten dooi na zware vorst

KFC Juventus Schoonaarde kan ten allen tijde en éénzijdig regels toevoegen en/of wijzigen.

De club heeft een grote investering gedaan in de toekomst van de club om al onze leden de mogelijkheid te bieden in optimale omstandigheden te voetballen. Dit charter moet erop toezien dat iedereen de regels respecteert om de kwaliteit en duurzaamheid van ons kunstgrasveld niet in het gedrang te laten komen. Bij overtreding van de gedragsregels uit dit charter kan het hoofdbestuur contact opnemen met het lid of zijn wettige vertegenwoordiger om dit te bespreken, wat tot een sanctie kan leiden.

We bedankten iedereen alvast om deze maatregelen steeds ter harte te nemen.

Bestuur KFC Juventus Schoonaarde